Intake Capacity

Sl Honours No. of Seats No. of Seats Subsidiary Subsidiary
  Subject Hons. Subsidiary A (Compulsory) B (Optional)
1 Hindi 15 60 Economics Sanskrit / Phil. / H.Sc
2 English 30 60 History Psy. / Socio./ Persian /Sanskrit
3 Sanskrit 5 30 Sociology Hist. / English / Economics
4 Urdu 10 25 Pol. Sc. Persian/ Home Sc. / Psy. / Eng
5 Persian 5 10 History Urdu / Pol. Sc. / Mat
6 Maithili 5 10 Economics History / Phil. / Hindi / English
7 Philosophy 10 50 History Sanskrit / Eng / Maithili / Psy
8 History 60 100 Psychology Hindi / Pol. Sc. /Eng / Home Sc.
9 Economics 60 100 Maths Socio /Sanskrit /Psy. /Eng.
10 Sociology 60 100 Economics Home Sc./ Phil /Urdu / Eng.
11 Political Science 30 80 Philosophy Eng. /Socio / Psycho /Eco
12 Psychology 42 80 Philosophy Eng. /Socio /Pol. Sc. / Urdu
13 Home Science 40 60 Pol. Sc. Hist. /Eng / Urdu / Maithili
14 Mathematics 10 70 Economics Socio / History / Eng / Psy
15 Music 10 10 Sociology Pol. Sc. /Hist /Hindi / Maithili